PROGRAM FIRMY Bixel.pl

Bixel.pl - jest kompleksowym opracowaniem i organizacją od podstaw rynku wytwarzania biżuterii sztucznej, jednym z najtańszych w procesie produkcji i najpopularniejszym w możliwościach zbytu.

 • 1 etap - to nauka i szkolenia
  - Na organizowanych przez nas kursach uczymy i szkolimy ludzi do samodzielnego wytwarzania biżuterii, przekazujemy nie tylko praktyczną wiedzę i umiejętności, ale i informacje dotyczące zakładania własnej działalności , innych możliwości sprzedaży bezpośredniej i przez Internet. Minimalne obecnie koszty uczestnictwa w szkoleniach, pragniemy jeszcze obniżyć starając się nawiązać współpracę z jednostkami rządowymi i innymi organizacjami użytku publicznego mogącymi w ramach posiadanych funduszy i programów unijnych szkolić szerokie grupy społeczne nieodpłatnie dla uczestników.
 • 2 etap- zachęta i pomoc w promocji
  - Przeszkolonym na naszych kursach pomagamy w promocji ich pierwszych produkcji i pomysłów, poprzez nasze bardzo aktywne strony internetowe (galerie przyjaciół) prezentację i reklamę, wystawiennictwo na targach branżowych, i inne bezpośrednie działania w kontaktach z punktami odbioru.
 • 3 etap- kompleksowe zaopatrzenie
  - Zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie dla tej produkcji, a osobom przeszkolonym udzielamy dodatkowo specjalnych przywilejów zakupowych. Systematycznie rozwijamy też naszą ofertą asortymentową, materiałową i narzędziową, nawiązując kolejne kooperacje z producentami na całym świecie, wyszukując ciekawostek na wielu innych rynkach, mogących przebić pomysłowość i metody wykonywania tych wyrobów wobec innych konkurencji. Uruchamiając nowe ide w tej branży i nowe linie produkcyjne, wspieramy też producentów krajowych pracujących dla nas.
 • 4 etap- pomoc w sprzedaży i zarobkowaniu
  - osobom przeszkolonym w ramach sieci oferujemy - przywileje i możliwości sprzedaż na zasadzie komisowej - w punktach handlowych naszej sieci. Stale i prężnie powiększającą się ilość naszych stoisk i punktów sprzedaży w całym kraju a obecnie już i w Państwach ościennych …traktujemy jako podstawę tej działalności i możliwości dokonywania zakupów i zbytu dla naszych wytwórców.

Stała intensywna praca nad rozwojem tej sieci połączona z profesjonalizmem w szkoleniach i działaniach rozwojowych firmy, przynosi wiele wymiernych korzyści, nowych miejsc zatrudnienia i wsparcia punktów sprzedaży nawiązujących z nami kooperację w ramach całego programu. Osobom przedsiębiorczym pilotujemy, patronujemy i udzielamy wsparcia w zakładaniu własnych punktów sprzedaży lub rozwoju produkcji, uruchamianiu sprzedaży internetowej itp.

Dlaczego nasza idea znajduje tak szerokie zainteresowanie i prężnie się rozwija, a kursy i szkolenia cieszą się powodzeniem?
 • Ukazujemy bez tajemnic możliwość uruchomienia niskonakładowej produkcji dla celów zarobkowych - nawet w warunkach zacisza domowego.
 • Służąc dużym doświadczeniem osób współpracujących z nami przekazujemy wszystkie niezbędne techniki i metody samodzielnej ręcznej produkcji biżuterii.
 • Na bazie wiedzy i nabytej podczas kursów praktyki, można od razu samodzielnie rozpocząć działalność zarobkową lub hobbystyczną dokładając jedynie własną inwencję twórczą i artystyczną, Ta w połączeniu z technikami wyuczonymi na kursie może przynieść nie tylko wiele satysfakcji, dalszych motywacji i pożądanego rozwoju twórczego, ale i ewidentnie wymierne korzyści materialne w chwili sprzedaży.

Dlaczego ta produkcja jest tak atrakcyjna?
 • Produkcja jest cicha i nie uciążliwa pod żadnym względem.
 • Wkład inwestycyjny w materiały i narzędzia niezbędne do rozpoczęcia takiej działalności to kwoty liczone zaledwie w dziesiątkach złotych, a dalszy rozwój uzależniony jest już tylko od woli, chęci i własnej przedsiębiorczości.
 • Do tego typu produkcji używane są proste narzędzia ręczne nie wymagające prądu ani innych źródeł zasilania ani też specjalnych warunków ich użytkowania.
 • Poza zwykłym przeszkoleniem w ramach kursów nie wymaga innych form edukacji - jest dostępna dla każdego

Na czym polega atrakcyjność prowadzonych przez nas kursów-warsztatów?
 • Przekazujemy i uczymy w bezpośredniej praktyce podstawowych i wielu nowatorskich metod wykonywania biżuterii
 • Prezentujemy podstawowe i bardziej wyszukane elementy z jakich wytwarza się taką biżuterię, nazewnictwo fachowe, rodzaje i rozmiary oraz ich zastosowanie w praktyce w tym wiedzę o rodzajach minerałów ozdobnych i elementach znajdowanych w naturze używanych do wyrobu biżuterii.
 • Uczymy jak nietypowe produkty i odpady pochodzące z recyclingu można stosować do takiej produkcji, co jest również nowatorskim tematem w tej dziedzinie - opracowanym przez naszych specjalistów.
 • Zaproszeni przez nas goście z zagranicy prezentują jeszcze inne techniki i materiały używane do takiej produkcji - nie znane lub rzadko spotykane na naszym rynku.
 • Na naszych warsztatach, krok po kroku wykonując samodzielnie coraz bardziej skomplikowane operacje manualne i techniczne pod okiem instruktorów, uczestnicy nabywają nie tylko wprawy ale i pewności i wiary we własne możliwości.
 • Efektem końcowym naszych kursów jest zawsze samodzielnie wykonana biżuteria, którą każdy uczestnik nieodpłatnie otrzymuje w ramach tych szkoleń.
 • W części teoretycznej warsztatów szkoleniowych, objaśniamy jak można i należy rozpocząć własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie, z czym to się wiąże, jakie są koszty i obowiązki wobec urzędów, wymagane formalności, terminy i inne.
 • W ramach zajęć teoretycznych podpowiadamy na bazie zebranych doświadczeń jak szybko uzyskać pierwsze efekty zarobkowe i jak tanim sposobem uruchomić sprzedaż poprzez Internet.
 • Informujemy skąd czerpać inspiracje artystyczne, jak śledzić trendy i mody panujące na na tym rynku, aby wykonane wyroby znajdowały nabywców.
 • Każdy uczestnik szkoleń otrzymuje od nas certyfikat ukończenia uprawniający go do specjalnych przywilejów zakupowych (stały rabat) w punktach handlowych naszej sieci, oraz możliwość wystawiania i sprzedaży (na zasadach komisowych) własnoręcznie wykonanej biżuterii.
 • Prowadzimy elastyczny terminaż szkoleń, zależnie od możliwości i czasu jakim dysponuje zebrana grupa.
 • Na naszej stronie www.warsztaty.bixel.pl - można uzyskać szczegółowe informacje o najbliższych terminach i lokalizacji - oraz automatycznie zgłosić chęć uczestnictwa.
 • W przypadku zebrania odpowiedniej ilości zainteresowanych w innym regionie - organizujemy szkolenia wyjazdowe na zamówienia.